Lezing-Workshop-Training

LekkerThuisBlijvenWonen verzorgt lezingen, workshops en trainingen. Het doel is informatie en inspiratie te geven over de derde levensfase of voor degene die er in vertoeft. Een lezing kan de discussie thuis of met vrienden en familie aanzetten. Maar kan ook bij beleidsmakers en professionals de ogen openen van het belang van deze doelgroep.

In een workshop zal meer interactie zijn, meer verbinding tussen de deelnemers. Een workshop zal aanzetten tot daadwerkelijke actie.

Trainingen worden verzorgd voor vrijwilligers en professionals die zich meer willen gaan richten op de jonge ouderen.

Meer weten over lezingen, workshops, trainingen?

Lezingen

Als je plezierig oud wil worden…….

Onderwerp:
…. dan moet je er op tijd mee beginnen! Maar hoe dan? Waarmee dan? Het gaat over de 9 aandachtsgebieden. En over de impact van maatschappelijke veranderingen voor jonge ouderen.

 Doelgroep:
de jonge ouderen. Mensen in de derde levensfase: nog actief en vitaal.

Duur:
45 minuten tot 60

Resultaat:
bewustwording en aanzet tot discussie

Vergeet de derde levensfase niet.

Onderwerp:
maatschappelijke veranderingen en de impact op de burger in de derde levensfase. Over het nut en de noodzaak om deze doelgroep extra aandacht te geven en de mogelijkheden die er zijn om dit te doen.

 Doelgroep:
stakeholders, beleidsmakers en professionals die de jonge ouderen als doelgroep interessant vinden.

Duur:
45 minuten tot 60

Resultaat:
bewustwording en aanzet tot discussie over de vraag: geven we deze doelgroep voldoende aandacht

Workshops

Schrijf uw eigen verhaal!

Onderwerp:
De grootste maatschappelijke verandering vindt momenteel plaats in de derde levensfase. Maar we hebben nog geen nieuw verhaal waarmee we die fase kunnen vormgeven. Alle kans dus om zelf dat verhaal te schrijven. In deze workshop wordt daar een eerste aanzet in gemaakt, aan de hand van de 9 belangrijke aandachtsgebieden.

In een optionele terugkomdag wisselen de deelnemers hun persoonlijke verhalen aan elkaar uit.

 Doelgroep:
de jonge ouderen. Mensen in de derde levensfase: nog actief en vitaal.

Duur:
1 sessie van 5 uur, maximaal 15 deelnemers

Optie:
Terugkomdag van 4 uur.

Resultaat:
bewustwording en aanzet tot concrete acties. Verbinding tussen mensen in de groep inzake de aandachtsgebieden die zich daarvoor lenen.

 

 

Themaworkshops.

Onderwerp:
Deze workshops worden op maat ingericht en belichten een specifiek thema inzake de jonge ouderen en de derde levensfase. Het kan gaan om:

  • Rol van jonge ouderen in transitie, transformatie en participatie
  • Wat kunnen jonge ouderen doen om zich beter voor te bereiden op de toekomst?
  • Wie speelt een rol of kan een rol spelen

 Doelgroep:
ouderenorganisaties, vrijwilliger-organisaties, wijkteams, woningbouwcoöperaties, beleidsmedewerkers van gemeentes, zorg- en welzijnsinstellingen en andere geïnteresseerde(n) stakeholders.

Duur:
1x  dagdeel, maximaal 15 deelnemers

Resultaat:
bewustwording en aanzet tot discussie over de vraag: geven we deze doelgroep voldoende aandacht

Training op maat

Het is mogelijk om ‘capita selecta’ uit de reguliere opleiding “Jonge Ouderen Coach” te volgen. Een training bestaat uit kennisoverdracht, vaardigheidstraining en een verwerkingsopdracht. De verwerkingsopdracht zal door de docent(en) worden beoordeeld, zodat het onderdeel eventueel later vrijgesteld kan worden. Een training kan ondersteunend zijn bijvoorbeeld aan een traject ‘Focus op Jonge ouderen!’ of ter ondersteuning van professionals en vrijwilligers die in het kader van een ander project deze specifieke doelgroep willen benaderen. Onderwerpen kunnen zijn:

  • De oudere in de derde levensfase
  • De 9 aandachtsgebieden in de derde levensfase of een verdieping van een of aandachtsgebied.
  • Persoonlijke coaching en gesprekstechniek
  • Planmatige groepsbenadering
  • Onderzoek en beïnvloeden van de omgeving

 

Meer weten over lezingen, workshops, trainingen?

Pin It on Pinterest

Share This