Senioren willen vooral in een omgeving wonen waar jong en oud door elkaar leven. Het delen van de tuin bijvoorbeeld vindt het merendeel van de ondervraagden geen enkel probleem. Dit blijkt uit onderzoek wat in opdracht van On(t)roerend Goed, Zilveren Kruis en Syntrus Achmea Real Estate & Finance is uitgevoerd door Kantar Public onder duizend 45-plussers. Peter Bisschop: “Opvallend is dat senioren met een bovenmodaal inkomen aangeven liever te wonen in een omgeving met gelijkgestemden. Een verschil als dit geeft al aan hoe belangrijk het is dat mensen zelf participeren in een omgeving die bij hen past. Maar voor alle deelnemers aan het onderzoek geldt dat zij behoefte hebben aan een woonomgeving waar men elkaar kent en elkaar helpt.”

Voor meer informatie, kijk op www.ontroerendgoed.nl/actueel

Pin It on Pinterest

Share This