Woonzorgwijzer

De woonzorgwijzer kan gemeenten helpen met het vormen van beleid gericht op de toekomst. Het geeft een beeld van de problematiek in de toekomst specifiek voor een bepaalde wijk of buurt. Een mooi initiatief van de provincie Zuid Holland dat mogelijk wordt uitgerold over de andere provincies.

Zie voor meer info: klik hier.

Inspirerende bijeenkomst Economie en Ruimte in Rotterdam

Op 12 december was er weer een inspirerende bijeenkomst van het Platform Economie en Ruimte rondom het thema Langer Zelfstandig Thuis wonen.

Voor het bijwonen van de bijeenkomsten volgend jaar en andere informatie over dit platform: klik hier

Heleen van Rooijen prikkelt tot nadenken

Heleen van Rooijen in Eindhovens dagblad:

“We worden nu allemaal zo oud-en we denken er amper over na! Maar je móet er over nadenken! Hoe je wil gaan wonen, als je hulpbehoevend bent? Vind je gelijkgestemden met wie je dat samen gaat doen? Verwacht nou niet dat de overheid dat voor onze generatie allemaal gaat betalen. Dat verwacht ik ook helemaal niet., dat kán gewoon niet meer. We willen er niet aan denke, maar die tijd komt!”

Onderzoek woonbehoefte

Senioren willen vooral in een omgeving wonen waar jong en oud door elkaar leven. Het delen van de tuin bijvoorbeeld vindt het merendeel van de ondervraagden geen enkel probleem. Dit blijkt uit onderzoek wat in opdracht van On(t)roerend Goed, Zilveren Kruis en Syntrus Achmea Real Estate & Finance is uitgevoerd door Kantar Public onder duizend 45-plussers. Peter Bisschop: “Opvallend is dat senioren met een bovenmodaal inkomen aangeven liever te wonen in een omgeving met gelijkgestemden. Een verschil als dit geeft al aan hoe belangrijk het is dat mensen zelf participeren in een omgeving die bij hen past. Maar voor alle deelnemers aan het onderzoek geldt dat zij behoefte hebben aan een woonomgeving waar men elkaar kent en elkaar helpt.”

Voor meer informatie, kijk op www.ontroerendgoed.nl/actueel

Gebrek aan mobiliteit vergroot de kans op eenzaamheid

Mobiliteit is niet voor niets een van de 9 aandachtsgebieden voor jonge ouderen om zich op voor te bereiden. Uit een onderzoek van de stichting Zet in 3 Brabantse gemeenten blijkt dat bij gebrek aan mobiliteit de kans op eenzaamheid aanzienlijk vergroot. Alle reden om als jonge oudere na te denken over hoe jij je verplaatst en of dat toekomstbestendig is.

Pro-actief in de wijk

Als lekkerThuisBlijvenWonen hebben wij een methode ontwikkeld om dorpen en wijken te ondersteunen om ervoor te zorgen dat jonge ouderen zich goed voorbereiden op het ouder worden én vanuit een intrinsieke motivatie een aandeel te hebben om maatschappelijk actief te zijn. Hierdoor kunnen buurten, gemeenten en organisaties als woningbouwverenigingen, zorg- en welzijn, banken, bedrijven enz beleid maken en speciale acties organiseren die erop gericht zijn om mensen in hun derde levensfase op een leuke manier activiteiten te laten ondernemen die helpen om zo lang mogelijk zonder (zorg)problemen te blijven of kwetsbaarheid uit te stellen.

De kern van onze aanpak is om de juiste stakeholders bij elkaar te brengen, zeer scherp doelen en belangen van stakeholders afzetten tegen de belangen van een goed voorbereidde derde levensfase en daarna via scholing van vrijwilligers en werkers een groep JongeouderenCoaches op te leiden die het plan implementeren en borgen

Wilt u meer hierover weten raadpleeg onze website, of neem contact op via het aanvraagformulier in deze site of bel ons.

Opleiding jongeOuderenCoach van start in mei. Schrijf je nu in!

In mei start er weer een nieuwe groep die de opleiding tot jongeOuderenCoach (Thuiswooncoach) gaat volgen. Inschrijven is nog mogelijk!
In deze opleiding leer je:
– Hoe je groepen van jonge ouderen kunt benaderen en verbinden.
– Hoe je individuen jonge ouderen kunt coachen en prikkelen om zich zelfbewust voor te bereiden op ouder worden.
– Hoe je een omgeving kunnen inrichten om jonge ouderen te ondersteunen.

Voor wie
Beleidsmedewerkers van gemeenten, zorg-en welzijn, woningbouwvereniging; WMO consulenten; Woonconsulenten; leden Sociaal Wijkteam; Buurtondersteuners en initiators van burgerschapsinitiatieven.

Wanneer
In mei 2016 starten de nieuwe groepen. De opleiding duurt 12 maanden en vraagt een opleidingsdag per maand. De opdrachten voer je “on the job” uit.

Vragen en informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar het inschrijfformulier (klik hier) Heeft u nog vragen, stel ze gerust. Wij zijn bereikbaar via mail info@LTBW.nl

 

Succesvolle Inspiratiebijeenkomst “Wie prettig oud wil worden moet er op tijd mee beginnen”

Inspiratiebijeenkomst: De derde levensfase, SUPER BELANGRIJK!

Op maandag 5 oktober werd in het Provinciehuis een bijeenkomst georganiseerd voor mensen die op een of ander manier betrokken zijn bij de kanteling van de samenleving. We worden immers massaal ouder en de zorg die dat met zich meebrengt dreigt geleidelijk aan onbetaalbaar te worden. We moeten daar anders mee omgaan, de vraag is: Hoe? De boodschap van deze bijeenkomst was: betrek de burger in de derde levensfase, de fase dat  ouderen nog vitaal en actief zijn hierbij. Zij spelen een essentiële rol in deze maatschappelijke verandering, niet alleen als participant of mantelzorger, maar vooral als burger die zich bewust en actief voorbereidt op het ouder worden.

De bijeenkomst werd georganiseerd door LekkerThuisBlijvenWonen  – Buro voor Professionalisering – Calibris en is de afronding van een ontwikkelingsproject ondersteund door de Provincie Noord- Brabant.

De dagvoorzitter Jan van de Akker van LekkerThuisBlijvenWonen, opende de middag. Hij zette de context neer van een veranderende samenleving en van het zoekproces dat momenteel gaande is. Hij pleitte voor een aanpak die los komt van bestaande structuren. Mensen in de derde lensfase willen niet als oudere of zorgbehoevend worden benaderd en daarom is een aanpak buiten de bestaande kaders van belang.

Daar sloot de volgende spreker, Nico Baken, Professor Enterprise Networks bij de TU in Delft en bekend van het manifest voor een verbonden samenleving, op aan. Hij schetste een filosofische achtergrond, waarin hij liet zien dat een visie die de eigen sector overstijgt tot hele andere inzichten kan leiden. Van disease naar health management, van het ouderwets bouwconcept naar ‘smart living’. Niet de systemen, maar de mens moet weer centraal staan en dat idee kan leiden tot verbonden samenleving.

Hans de Kunder gaf daarna een inkijk in de positie van de gemeenten. In de uitdaging die daar ligt, namelijk zorgdragen voor een goede toegang tot de zorg, en daarnaast toerusten op participatie en preventie. Nadenken over de niet gestelde vraag, een visie ontwikkelen en doelen formuleren, maar tegelijkertijd niet de regie overnemen, en vooral faciliteren.

De derde spreker, Bert van de Wijdeven, Buro voor Professionalisering, zoomde in op de derde levensfase. Een lastige, maar vooral een interessante doelgroep, omdat deze burgers veel activiteiten kunnen ondernemen om zich voor te bereiden op de vierde levensfase. Activiteiten die ook nog leuk zijn om te doen. Hij gaf een schets van het vakmanschap dat is ontwikkeld om deze doelgroep op een professionele manier te benaderen, de werkmethodieken en de 9 aandachtsgebieden. Ook gaf hij een beeld van het kader waarin dit vakmanschap in een lokale setting zou kunnen worden ingezet.

Daarna was er de gelegenheid om aan de hand van de ideeën die waren opgedaan van gedachte te wisselen met anderen. In kleine groepen werd gediscussieerd over het nut en de noodzaak, over de manier waarop dit proces zou kunnen worden ondersteund en werden tips uitgewisseld om de focus te kunnen leggen op de derde levensfase.

Na deze discussie was er gelegenheid om de eerste groep ThuisWoonCoaches (Derdelevensfase) die het eerder genoemde vakmanschap eigen hebben gemaakt hun certificaat uit te reiken. De heer Hugo Artz, Hoofd Afdeling Samenleving van de provincie Noord Brabant, zette deze gebeurtenis nog even in de context van de leefbaarheidsgedachte. Daarmee maakte sloot hij een mooie middag af met het idee waar het ooit mee is begonnen: namelijk een  relevant bijdrage leveren aan de toekomstige leefbaarheid van onze samenleving, waarbij de focus op de derde levensfase onontkoombaar is.

Sint- Oedenrode

12-10-2015

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This