JongeOuderenCoach

Er vinden grote veranderingen plaats in zorg, welzijn en participatie. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de overheid of andere instanties klaar staan om zaken te regelen. Bij deze verandering speelt de jonge oudere een cruciale rol. De jonge oudere is bezig met de derde levensfase, is vitaal en actief. In deze levensfase kunnen veel activiteiten kunnen worden ondernomen om goed voorbereid te zijn op de vierde fase, die van kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Activiteiten die leuk zijn om te doen en later veel opleveren. Als JongeOuderenCoach kun je de jonge ouderen ondersteunen en prikkelen in het planmatig zoeken naar deze activiteiten. Dat vraagt professionaliteit en dat is het doel van de opleiding voor JongeOudereCoach (voorheen Thuiswooncoach).

De opleiding.
De opleiding start met het ontwikkelen van een basishouding en visie m.b.t. de problematiek van de derde en vierde levensfase. Vervolgens wordt in het kennisdeel 9 belangrijke aandachtsgebieden en de live-events die in deze aandachtsgebieden relevant zijn uitgewerkt. Daarnaast wordt de kennis en vaardigheden van drie belangrijke werkmethodieken overgedragen en getraind:

  • persoonlijke coaching,
  • groepsbenadering en
  • omgevingsbeïnvloeding.

Overdracht van deze expertise is mogelijk in een reguliere opleiding en in een opleiding op maat.

Op maat
De opleiding op maat kan bijvoorbeeld heel specifiek zijn gericht op één of enkele aandachtsgebieden of één of enkele methodieken. Bijvoorbeeld als een groep vrijwilligers in een buurt of wijk aan de slag wil met een specifiek onderwerp.

Regulier
De reguliere opleiding heeft een doorlooptijd van ongeveer een jaar. Er worden in deze periode 12 lesdagen gepland van ongeveer 7 uur. Tussen de lesdagen wordt gewerkt aan concrete opdrachten. De totale studiebelasting is 120-180 uur, dus ongeveer 2 tot 4 uur per week.

De kosten zijn 1950 euro voor de basismodules en 2250 euro als ook de 3 modules m.b.t. het ondernemerschap worden gevolgd. In deze modules wordt kennis en vaardigheid overgedragen om als ZZP’ er aan de slag te kunnen. Onder andere het planmatig werken, het opstellen van een acquisitieplan en de profilering in de markt zijn onderdelen daarvan.

De eerste volgende reguliere cursus start in het voorjaar. Inschrijven mogelijk tot eind januari 2018.

Inschrijven
Wil jij de opleiding tot JongeOuderenCoach volgen? Ga naar ‘Inschrijven’ of klik hier om in te schrijven. De inschrijving voor deze opleiding verplicht u tot niets. Wij nemen dan contact met u op. Pas nadat u zich nadien formeel hebt ingeschreven en de cursuskosten hebt betaald, is uw inschrijving definitief. Indien er meerdere inschrijvingen uit een bepaalde regio komen bestaat de mogelijkheid dat we de opleiding aan gaan bieden in de betreffende regio.

De studie/opleiding kan ook ‘in compagny’ verzorgd worden. In dat geval verzoeken wij u dat aan te geven bij de inschrijving en nemen wij contact met u op.

Pin It on Pinterest

Share This