JongeOuderenCoach

In 2015 heeft LekkerThuisBlijvenWonen in samenwerking met Calibris, Fontys, TU Delft en Buro voor Professionalisering het beroepsprofiel van de Thuiswooncoach opgesteld. In een project met ondersteuning van Provincie Noord-Brabant en met behulp van een grote klankbordgroep van Jonge Ouderen is de volgende vraag beantwoord: Welke kennis en vaardigheid heeft een coach nodig om mensen in de derde levensfase te prikkelen en te begeleiden om actiever met hun eigen toekomst bezig te zijn? Tevens is in dat project op basis van het profiel een post-initiële opleiding ingericht en vormgegeven voor professionals uit zorg en welzijn om deze kennis en vaardigheid eigen te maken. Omdat de term Thuiswooncoach te veel de gericht is op slechts één van de 9 aandachtsgebieden die zijn benoemd, is uiteindelijk gekozen voor de term:

JongeOuderenCoach.

Werkterrein van de JongeOuderenCoach

Meer weten over de JongeOuderenCoach?

Kennis

Kennis van de derde levensfase. Van de maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op deze fase. Van de life- events. Van mogelijkheden om actief te worden. Van de 9 aandachtsgebieden. Van de methodiek om hierover een gesprek te voeren. Van de achtergronden van coaching. Van de achtergronden van groepsbenadering. Van de manier waarop wijk en buurt in kaart kan worden egbracht.

Vaardigheid

In het profileren van jezelf als coach. In het voeren van persoonlijke gesprekken. In het benaderen van doelgroepen. In het planmatig opzetten van een wijk- of buurt benadering

Houding

Een professionele benadering van de doelgroep. De ambitie om dit terrein verder te ontwikkelen. Interesse in een maatschappelijke rol. Affiniteit met de doelgroep,

Op maat

De post- initiële opleiding voor professionals in Zorg en Welzijn is een traject van een 10-tal bijeenkomsten in de duur van 10-14 maanden.

Kennis en vaardigheid kan ook op een passende wijze op maat worden aangeboden. Bijvoorbeeld in projecten die in wijk en buurt worden opgezet, voor vrijwilligers of voor lopende projecten ter verdieping van een specifiek aandachtsgebied. Wij denken graag mee over een passende opzet.

Coaching op maat?

Pin It on Pinterest

Share This