Focus op Jonge Ouderen!

Context
Voor een geslaagde transformatie van de samenleving zal echter de focus ook moeten worden gericht op de burger in de derde levensfase, die van de actieve en vitale oudere: de jonge oudere. Zie ook Visie & Beleid.  Een professionele en structurele benadering van deze doelgroep in een buurt, wijk of gemeenschap is daarbij gewenst. Dat is wat  ‘Focus op Jonge ouderen!’ doet.

Stakeholdersmodel
De opzet van het project ‘Focus op jonge ouderen’ is gebaseerd op een stakeholders-model. Dit is een beproefde opzet om een project met diverse stakeholders tot een succes te maken. In de betreffende gemeenschap worden de stakeholders verzameld. Dit zijn alle groepen of instellingen die een belang hebben bij een actieve en zelfbewuste groep jonge ouderen die zich goed voorbereiden op hun toekomst. Stakeholders kunnen bijvoorbeeld zijn: de ouderenverenigingen, de gemeente,  de verzekeraar, de GGD of welzijnsorganisaties. Maar het kunnen ook de jongeren zijn, woningbouwcoöperaties, banken, gezondheidscentra en anderen. Deze groep stakeholders worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren om de jonge ouderen te activeren. Zij kunnen bijvoorbeeld opdrachtgever te zijn voor een aantal JongeOuderenCoaches die in de gemeenschap aan de slag gaan. Zij kunnen ook op andere manieren een bijdrage leveren: zorgen voor financiering, ter beschikking stellen van een netwerk, middelen of ideeën. Gezamenlijk wordt een concreet project plan gemaakt en uitgevoerd. Binnen dat plan zullen altijd een aantal JongeOuderenCoaches actief zijn om de doelgroep te bereiken en te prikkelen en concrete activiteiten te realiseren.

Dienstverlening
Om het project te ondersteunen zijn verschillende diensten beschikbaar. Zoals een opleiding voor JongeOuderenCoach, een programma voor het opstarten van het project en voor de begeleiding van de stakeholders en diverse workshops voor belangstellenden en deelnemers.

Resultaat
Door deze professionele en structurele benadering van de jonge ouderen in een buurt of wijk, zal deze doelgroep zich actiever voorbereiden op de toekomst. Op een aantal aandachtsgebieden, zoals onder andere huisvesting, mobiliteit, veiligheid, sociale netwerk, participatie zullen concrete activiteiten worden ontwikkeld en zal er verbinding ontstaan in de groep. Door het stakeholdersmodel wordt tevens de borging en continuïteit gerealiseerd. Op deze wijze kan een zinvolle bijdrage worden geleverd aan de werkelijke transformatie.

 

Pin It on Pinterest

Share This