Focus op Jonge Ouderen!

Mensen in de derde levensfase planmatig informeren en inspireren om ze actief met hun eigen toekomst bezig te laten zijn. Dat is het doel van het concept ‘Focus op Jonge Ouderen’. Bij voorkeur gebeurt dat dicht bij de mensen in de wijk en buurt en waar mogelijk is de doelgroep zelf actief in de uitvoering.

Maar dit gaat allemaal niet vanzelf. Dat is precies het kenmerk van de mensen in de derde levensfase: zij hebben geen probleem. Een aanzet is daarom nodig!

Als dat in een samenwerking tussen stakeholders en de jonge ouderen kan worden opgezet is zelfstandige voortzetting en borging naar de toekomst gegarandeerd. LekkerThuisBlijvenWonen ondersteunt deze projecten met projectbegeleiding en met training en coaching van de uitvoerenden.

Projectopzet

    

De eerst stap is een info-ronde over het nut en de noodzaak. Doormiddel van lezing en presentatie wordt draagvlak gezocht en worden geïnteresseerden gevonden.

Dan volgt een onderzoek in de wijk of buurt. Wat gebeurt er al voor deze doelgroep? Wie is er actief. Wie heeft iets te vertellen? Wie kan inspiratie en informatie geven?


Vervolgens wordt een projectgroep ingesteld die uiteindelijk verantwoordelijk wordt voor de voortgang en borging.

Centraal in het project is de training van een aantal JongeOuderenCoaches. Zij worden al werkende getraind hoe zij planmatig de doelgroep kunnen bereiken aan de hand van de 9 aandachtsgebieden.

 

Dan wordt het plan uitgevoerd. Allerlei activiteiten die mensen inspireren, informeren en verbinden worden uitgevoerd volgens plan. Via een digitaal platform vindt uitwisseling plaats, lokaal en met andere projecten.

Dit is niet eenmalig. De groep coaches maakt elk jaar nieuwe plannen, ondersteund door stakeholders en projectgroep. Geleidelijk groeit het aantal mensen in de derde levensfase dat bewuste keuzes maakt.

Meer weten over het project Focus op Jonge Ouderen?

Platform

Ter ondersteuning van het project ‘Focus op Jonge Ouderen!’ is een platform gemaakt waarin aan de hand van de 9 aandachtsgebieden algemene inspiratie en informatie wordt uitgewisseld. 

Wijken en buurten die meedoen kunnen aansluiten op dit platform . Zij kunnen hier de algemene info ophalen en zich daardoor laten inspireren. Ook vindt er uitwisseling plaats tussen de verschillende projecten.

Pin It on Pinterest

Share This