Lekker thuis.

Iedereen kent dat gevoel na een drukke dag of een drukke week: vanavond lekker thuis! Dat gevoel kennen ook veel mensen die in de avond van hun leven zijn. Veelal wordt gesproken over langer thuis, maar veel belangrijker is lekker thuis te kunnen zijn. Het gaat in deze levensfase vooral om de kwaliteit van leven. Met thuis wordt dan ook niet perse een bepaald huis bedoeld, maar vooral het gevoel van veiligheid, geborgenheid, vertrouwd, gemak. Er zijn 9 aandachtsgebieden te noemen die hier een bijdrage in leveren. Die aandachtsgebieden hebben één ding gemeen: de jonge oudere kan er zelf heel veel aan doen. Het geeft rust en zekerheid, maar bovenal is het bijzonder leuk om er mee bezig te zijn.

In Spanje kent men de spreuk: “Als je plezierig oud wil worden, moet je er OP TIJD mee beginnen.” Helaas is dat vooral een ‘tegeltjeswijsheid’ en geen praktijk. Uit onderzoek blijkt dat slechts 10% van de mensen in de zogenaamde derde levensfase zich actief en bewust met hun toekomst bezig houden, terwijl die levensfase steeds langer wordt. Het aanzetten en prikkelen van de jonge ouderen om zich beter voor te bereiden is dan ook een belangrijke maatschappelijke opdracht. Noodzakelijk vanwege de sterke vergrijzing, maar vooral wenselijk om de kwaliteit van leven voor deze groep te garanderen.

LekkerThuisBlijvenWonen ondersteunt instellingen, gemeenten, buurten, wijken en andere spelers op dit terrein om dit op een professionele en structurele manier aan te pakken. We doen dat op drie manieren:

Opleiding & Training

JongeOuderenCoach

Regulier, Op maat, Regionaal, In company

lees hier verder

Inschrijven JongeOuderencoach?

Pin It on Pinterest