Lekker thuis!

‘Langer thuis’ is een veel besproken thema als het om ouderen gaat. Meestal gaat het dan over aanpassingen aan het huis of gebruik van domotica. Maar voor de ouderen zelf is ‘lekker thuis’ veel belangrijker. Dan gaat het over veiligheid, geborgenheid, een sociaal netwerk, een vertrouwde omgeving. Kortom over kwaliteit van leven. Die kwaliteit wordt voor een deel bepaald door het lot, maar voor een deel ligt het in eigen hand.

“Als je plezierig oud wil worden, moet je er OP TIJD mee beginnen.”

Dat is het motto van LekkerThuisBlijvenWonen.

Maar waarmee beginnen? En hoe dan? Wij helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Zo zijn er bijvoorbeeld 9 aandachtsgebieden benoemd waar jonge ouderen actief in kunnen zijn. Wij helpen ook bij de belangrijke vraag: hoe kunnen actieve en vitale ouderen, in de zogenaamde derde levensfase, worden aangespoord om bewuster die eigen regie ter hand te nemen. We ondersteunen daarbij instellingen, gemeenten, buurten, wijken om dit op een professionele en structurele manier aan te pakken.

Onze dienstverlening:

Opleiding & Training

JongeOuderenCoach

Regulier, Op maat, Regionaal, In company

lees hier verder

Projectbegeleiding

Focus op Jonge Ouderen!

Voor wijken, buurten, gemeenten.

Platform JongeOuderen.nl

lees hier verder

Interesse in de JongeOuderencoach?

Aandachtsgebieden

Visie in kort bestek

Voor het uitgebreide visie- en start document: klik hier.

Er zijn globaal 4 levensfases. In de 4de levensfase worden mensen kwetsbaar en afhankelijk. De focus van maatschappij en instellingen richt zich vooral op deze fase.

Maar de 3de levensfase, als men nog vitaal en actief is, is cruciaal om problemen later te voorkomen

De meeste mensen gaan geleidelijk over van de 3de naar de 4de levensfase.

Hoe dat verloopt hangt voor een deel af van het lot.

Maar ook voor een deel van KEUZES  die men maakt!

Slechts een klein deel van de mensen in de derde levensfase maakt bewuste keuzes voor later. Het is een lastig onderwerp.

Ook al beseft men dat het belangrijk is, komt men toch moeilijk tot daadwerkelijke actie. Jammer want het kan ook invulling geven aan de derde levensfase

Er zijn 9 aandachtsgebieden waar men actief in kan zijn. Om beter voorbereid te zijn voor later en zelf regie te houden.

Dit kan men stimuleren door planmatig te zorgen voor inspiratie en informatie. Daarbij zijn de 9 aandachtsgebieden een belangrijke  leidraad.

Zo’n aanpak kan worden opgezet in wijken en buurten met behulp van bewoners, instellingen, bedrijven en verenigingen. Zo ontstaat ook verbinding en borging.

Interesse in de projectbegeleiding 'Focus op jonge ouderen'?

Achtergrond

‘Facts en figures’  van NIDI over het actief ouder worden in Nederland

Gesloten uitbreiding. 

Rede van Prof. Van Tilburg, Sociale  Gerontologie, VU.

A

Antwoorden uit de  filosofie op vragen rondom ouderdom.

De WRR rapport over ‘doe-vermogen’ inzake zelfredzaamheid.

TNO en (HCSS) over de uitdaging van de vergrijzing en de noodzakelijke veranderingen.

Rudi Westendorp legt uit waarom we ouder en ouder worden en hoe we dat lange leven de baas kunnen blijven.

Rapport van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

jan 2020

Het RIVM onderzoekt  preventieve ouderenzorg en waarom weinig ouderen hieraan mee doen.

I&O research onderzoekt de bewustwording van mensen om langer zelfstandig te wonen.

 

Inleiding voor de workshop die door LTBW wordt verzorgd.

‘Als je plezierig oud wil worden, moet je er op tijd mee beginnen’. Hoezo dan en waarmee dan?

Interesse in workshops en lezingen?

Pin It on Pinterest