heet tegenwoordig:

‘Langer thuis’ is een veel besproken thema als het om ouderen gaat. Meestal gaat het dan over aanpassingen aan het huis of gebruik van domotica. Maar voor de ouderen zelf betekent ‘lekker thuis’ eigenlijk: kwaliteit van leven. Die kwaliteit wordt voor een deel bepaald door het lot, maar voor een deel ligt het in eigen hand. Vooral in de hand van de ouderen in de derde levensfase, als men nog actief en vitaal is. Een gedachte die mooi wordt weergegeven door het motto: 

“Als je plezierig oud wil worden, moet je er OP TIJD mee beginnen.”

Maar waarmee beginnen? En hoe dan? Het antwoord op deze vragen gaat over veel meer dan wonen alleen. Er zijn 9 aandachtsgebieden waar jonge ouderen actief in kunnen zijn. Vandaar de wijziging van de naam.

Informatie en inspiratie kan ouderen in de zogenaamde derde levensfase, als ze actief en vitaal zijn, aanzetten om bewuster die eigen regie ter hand te nemen. JongeOuderen.nl helpt daarbij met workshops, lezingen en training van coaches. Tevens ondersteunt JongeOuderen.nl instellingen, gemeenten, buurten, wijken om dit op een professionele en structurele manier aan te pakken. Lees hierover meer op de website JongeOuderen.nl

Pin It on Pinterest